Olisi kiva jutella lisää

ota yhteyttä

Eeva Honkanummi

Toiminimeni on Consolation co-creation. Consolation voidaan suomentaa monin tavoin: myötätunto tai lohdutus. Sanan juuret ovat latinan sanoista sol (aurinko) ja (con) kanssa. Auringon kanssa. Valon ja lämmön kanssa.  Co-creation liittyy yhteiskehittämiseen, koska muutosta ja myötätuntoista maailmaa rakennetaan yhdessä.

Kielitaito

työhistoria

Yrittäjä 2021- 

 • Auntie-ammattilainen, lyhytterapeutti ja kouluttaja

Tuntiopettaja, Metropolia AMK 2019 ja 2020, Omnia 2021-

Kehittämispäällikkö, Vantaan kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)  8/2016 – 1/2019

 • Toimialan yhteisen kehittämisen koordinointi, muutostuki, hanketyön tuki
 • LAPE-hanke, verkosto- ja osallisuustyö, johtoryhmien jäsen, yksikön johtaminen.

Erityissuunnittelija, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)1/2016 – 8/2016 (ja 1-2/2013)

 • Toimialan palvelujen suorituskyvyn parantaminen, hukan poisto, LEAN
 • osallisuusmenetelmät, laatutyö, CAF-arviointitilaisuuksien järjestäminen.

Kaste-ohjelmapäällikkö, Espoon kaupunki / STM  3/2013 – 12/2015

 • Kansallisen STM:n pääohjelman Etelä-Suomen toimeenpano
 • verkostoyhteistyö hankepäälliköiden, virkajohdon ja järjestöjen sekä THL:n kanssa
 • hanketyön tuki, yhteiskunnallisen markkinoinnin edistäminen ja oppaan tekeminen.
 • tilaisuuksien suunnittelu ja organisointi.

Asiantuntija, Metropolia AMK (osa-aikainen)   /2013 – 12/2015

 • Hanketyötä ja kunta-asioiden asiantuntija seudullisessa terveyden edistämisen hankkeessa.

Kehittämispäällikkö vs, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto) 6/2010 – 12/2012

 • Kehittämisyksikön johtaminen, itsearviointi, prosessien kehittämine
 • muutoshankkeet, osallisuus, strategian toteuttamisen tuki
 • laaja verkostoyhteistyö Espoossa ja PKS.

Erityissuunnittelija, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)  8/2006 – 6/2010

 • Laajat toimialan suunnittelu- ja valmistelutehtävät, johdon tuki
 • yhteistyö johtoryhmien kanssa strategian toteuttamiseksi.
 • Yhteistyö kaupungin kaikkien toimialojen kanssa osallisuus-, laatu- ja arviointiasioissa.

Projektipäällikkö, SOCCA, sosiaalialan osaamiskeskus   8/2003 – 2/2006

 • Kaupunkiohjelmaan liittyvän Osallistuva vanhemmuus -projektin seudullinen läpivienti
 • uuden toimintamallin ja verkoston luominen. Projektin johtaminen.
 • Tilaisuuksien suunnittelu ja organisointi.

Lehtori, yliassistentti, assistentti, tutkija, tutkijakoulutettava, Helsingin yliopisto  7/1995 – 7/2003

 • Tutkimus- ja opetustyöt, ohjaustyö ja tutorointi sekä työharjoittelun koordinointi.

Opettajatyöt, useita työnantajia – päätoimista ja sivutoimista  1990 – 2010               

 • Espoon kaupungin työväenopisto yhteiskunnallisten aineiden opettaja (6 kk)
 • Tuntiopettajuuksia Helsingin aikuisopisto, Espoon työväenopisto, sh-opisto, Laurea AMK

Perhepäivähoidonohjaaja, lastenkodinohjaaja, Espoon kaupunki, yht. 3 v.1985 – 1991

Luottamustehtävät 2022  HUSin hallitus (varajäsen) ja Talous- ja konsernijaoston jäsen

Luottamustehtäviä 1993 – 2021

 • Useita luottamustehtäviä: kaupunginvaltuustossa ja kh:n vpj, sote-ltk (Espoo),
 • HUSin hallitus ja 2 liikelaitoksen johtokuntaa pj/jäsen, Omnian tarlan vpj,
 • Suomen KL:n sote-ntk:n pj, Espoon Diakonisäätiön hallitus, maakuntavaltuusto ym.

KOULUTUS

Asahi Nordic 2022

 • Asahi Nordic -ohjaaja

Integrum Institute for Cognitive Therapies Finland® 2019

 • Kognitiivinen lyhytterapeutti (30 op)

Stratego Oy 2017

 • Certified TRE provider / TRE-ohjaaja (Tension & Trauma Releasing Exercises)

Verutum 2015

 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, lopputyönä Opas yhteiskunnallisesta markkinoinnista

Integrum Institute for Cognitive Therapies Finland® 2015

 • Mindfulness-ohjaaja (13 op)

Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2011

 • Ammatillinen opettaja (AmO)

Omnia 2010

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto

Helsingin yliopisto 1994

 • VTM, sosiaalipsykologia (sosiologia, aikuiskasvatustiede, viestintä, sosiaalipolitiikka)

Leppävaaran lukio, ylioppilas 1984, Monroe High School, NC, Diploma (vaihto-oppilasvuosi USAssa) 1981

Muita koulutuksia

 • Pyhiinvaelluksen ohjaaja -koulutus, Hiljaisuuden ystävät ry 2021
 • Henkisen ja hengellisen kasvun ohjaaja -valmennus, 15 op, Hgin srk-yhtymä 2020
 • CAF/PEF-arvioija (arvioinnin arviointi), EIPA 2016
 • HUS-alueen kehittäjävalmennus, HUS perusterveydenhuollon yksikkö 2014
 • Alueellinen maanpuolustuskurssi, AVI 2013
 • Retriitin ohjaaja –koulutus, Hiljaisuuden ystävät ry 2013